Algemene voorwaarden
  • Afspraak uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling.
  • Betaling van de behandeling geschied direcht en contant. In sommige gevallen mag er ook per bank worden betaald.
  • Massage praktijk Zenses, hierna vernoemt MPZ, verleent geen medische massages/behandeling.